Sản phẩm sinh ra khi đốt một hợp chất hidrocacbon là A. khí cacbonic và khí hiđro. B. khí nitơ và hơi nước. C. khí cacbonic và hơi nước. D. khí cacbo

Question

Sản phẩm sinh ra khi đốt một hợp chất hidrocacbon là
A. khí cacbonic và khí hiđro.
B. khí nitơ và hơi nước.
C. khí cacbonic và hơi nước.
D. khí cacbonic và cacbon.

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-08-03T23:25:10+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T23:26:46+00:00

  Đáp án: $C$

   

  Giải thích các bước giải:

  Đốt cháy một hidrocacbon (chứa $C$ và $H$) luôn thu được các sản phẩm là $CO_2$, $H_2O$

  Không tạo $N_2$ do hidrocacbon không chứa nitơ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )