Sắt sunfuric có kí hiệu hóa học là: Fe2 (so4)3 a) nguyên tố tạo nên chất b) Số nguyên tử của mỗi ngtố có trong 1 phân tử chất c) tính phân tử khối

Question

Sắt sunfuric có kí hiệu hóa học là: Fe2 (so4)3
a) nguyên tố tạo nên chất
b) Số nguyên tử của mỗi ngtố có trong 1 phân tử chất
c) tính phân tử khối
giúp em với khó quá :<<

in progress 0
Harper 1 giờ 2021-09-08T13:42:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:43:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a, \(Fe_2(SO_4)_3\) do 3 nguyên tố tạo ra là \(Fe,\ S\) và \(O\)

  b, Trong phân tử có 2 nguyên tử sắt, 3 nguyên tử lưu huỳnh và 12 nguyên tử oxi.

  c, \(PTK=2\times 56+3\times 32+3\times 16\times 4=400\ (đvC)\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-08T13:43:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Ba nguyên tố tạo nên là: `Fe,S,O`

  b) Chất trên có 2 nguyên tố Fe, 3 nguyên tử S, 12 nguyên tử O

  c) `M_{Fe_2(SO_4)_3}=56.2+(32+64).3=400\ (đvC)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )