Sâu bọ mang kí sinh là gì? giải thích chi tiết, khoa học. thanks

Question

Sâu bọ mang kí sinh là gì?
giải thích chi tiết, khoa học. thanks

in progress 0
Adeline 3 tháng 2021-07-23T04:18:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:20:01+00:00

  $\text{Đáp án+Giải thích các bước giải:}$

  Sâu bọ mang kí sinh là những động vật trong người có kí sinh trùng

  VD: Những vi sinh vật kí sinh trên đầu sò , ốc mà ta hay ăn

   

  0
  2021-07-23T04:20:23+00:00

  Đáp án: + Giải thích các bước giải: 

  Sâu bọ mang kí sinh là VD :  kí sinh trên đầu sò , ốc mà ta hay ăn

  @BossGood

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )