sin(x-120 độ)=cos 5x Mn giúp mình vs mai ktra rùi huhu :((

Question

sin(x-120 độ)=cos 5x
Mn giúp mình vs mai ktra rùi huhu :((

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-01T00:37:55+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:39:19+00:00

  Ta có

  $\sin(x – 120^{\circ}) = \sin(\pi/2 – 5x)$

  <->$ x – 2\pi/3 = \pi/2 – 5x + 2k\pi$ hoặc $x – 2\pi/3 = \pi – (\pi/2 – 5x) + 2k\pi$

  <->$ x = -\pi/36 + k\pi/3$ hoặc $x = -\pi/24 + k\pi/2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )