Sinx+tan(x+2) giúp em giải bài này với ạ

Question

Sinx+tan(x+2) giúp em giải bài này với ạ

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-08-05T02:17:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:18:36+00:00

  (Tìm tập xác định?)

  $\sin x+\tan(x+2)$ 

  ĐK: $\cos(x+2)\ne 0$

  $\Leftrightarrow x+2\ne \dfrac{\pi}{2}+k\pi$

  $\Leftrightarrow x\ne -2+\dfrac{\pi}{2}+k\pi$

  $\to D=\mathbb{R}$ \ $\{-2+\dfrac{\pi}{2}+k\pi\}$

  0
  2021-08-05T02:19:00+00:00

  Đề: ` sin x + tan(x + 2) `

  * Tìm đạo hàm bằng cách sử dụng quy tắc dây chuyền và quy tắc lũy thừa.

  Ta được kết quả:

  ` cos x + sec^{2}(x + 2) `

  * ĐKXĐ: ` x ne \frac{π}{2} – 2 + kπ ` ` ; ` ` k ∈ Z `

  ` => ` Cắt trục tung ` [0 , tan(2)] `

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )