sinh sản của đông vật được chia thành mấy chức năng

Question

sinh sản của đông vật được chia thành mấy chức năng

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-07-21T01:09:29+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T01:10:50+00:00

    Sinh vật phân giải có chức năng chuyển hóa chất vô cơ thành chất hữu cơ để cung cấp cho các sinh vật tiêu thụ trong hệ sinh thái

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )