số 10^2009 -1 có chia hết cho 3 và 9 không

Question

số 10^2009 -1 có chia hết cho 3 và 9 không

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-08-21T16:57:56+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:59:15+00:00

  Đáp án: có

   

  Giải thích các bước giải:

  $\begin{array}{l}
  {10^{2009}} = 100….00\left( {2009\,chữ\,số\,0} \right)\\
   \Rightarrow {10^{2009}} – 1 = 999….99\left( {2009\,chữ\,số\,9} \right) \vdots 3; \vdots 9
  \end{array}$

  Vậy 10^2009 -1 có chia hết cho 3 và 9

  0
  2021-08-21T16:59:30+00:00

  Đáp án: có

  Giải thích các bước giải:

  $10^{2009}$ – 1 = 99 … 9 (gồm 2008 số 9)

  mà 9 chia hết cho 3 và 9

  ⇒ $10^{2009}$ chia hết cho 3; 9

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )