Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng của 4 chữ số bằng 20

Question

Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng của 4 chữ số bằng 20

in progress 0
Peyton 3 tháng 2021-09-12T03:12:04+00:00 1 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T03:13:41+00:00

  Đáp án:

   1289

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )