Số cách xếp 5 người ngồi vào 7 chỗ trên một bàn dài bằng

Question

Số cách xếp 5 người ngồi vào 7 chỗ trên một bàn dài bằng

in progress 0
Caroline 1 tuần 2021-11-30T15:04:12+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:05:53+00:00

  Chúc bạn học tốt

  Đáp án: 2520

   Giải thích các bước giải:

  Số cách xếp 5 người ngồi vào 7 chỗ trên một bàn dài là chỉnh hợp chập 5 của 7 phần tử.

  Vậy, cách xếp 5 người ngồi vào 7 chỗ trên một bàn dài bằng  .

   

  0
  2021-11-30T15:05:58+00:00

  Chọn $5$ chỗ trong $7$ chỗ, vì thứ tự người ngồi trong $5$ chỗ ấy có thể đổi chỗ cho nhau nên tổng số cách xếp là chỉnh hợp chập $5$ của $7$ phần tử, ta có: $A_{7}^{5}=2520$ cách.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )