Số điện thoại của thành phố mà Voi Xám đang ở đều có 6 chữ số và bắt đầu bởi số 18. Ngựa Vằn đến nhà Voi Xám chơi và nhìn thấy mảnh giấy vụn ghi một p

Question

Số điện thoại của thành phố mà Voi Xám đang ở đều có 6 chữ số và bắt đầu bởi số 18. Ngựa Vằn đến nhà Voi Xám chơi và nhìn thấy mảnh giấy vụn ghi một phần số điện thoại của nhà Voi như dưới đây: Hỏi có bao nhiêu số điện thoại có khả năng là số của nhà Voi Xám?

in progress 0
Remi 1 năm 2021-12-01T17:12:48+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T17:14:09+00:00

  Sẽ có 2 trường hợp sau đây

  +) Thiếu 2 số đằng trước: 1 khả năng

  +)Thiếu 2 số đằng sau: 100 khả năng

  =>có 101 khả năng

   

  0
  2021-12-01T17:14:25+00:00

  Mảnh giấy 

  Đề bài cho ta biết:

   có 6 chữ số nghĩa là mảnh giấy này còn thiếu 2 chữ số

  Ta tính đc từ 00 đến 99 có tổng cộng 100 số 

  Mà ta có thể đặt ở trước hoặc sau.

  Trước chỉ có thể đặt 1 trường hợp và sau có thể đặt 100  trường hợp.

  Vậy nên đáp án của mình là 101 số nhé !

  100% xin hay nhất !

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )