Số dư trong phép chia 77 cho 9 là bao nhiêu nếu lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương.

Question

Số dư trong phép chia 77 cho 9 là bao nhiêu nếu lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương.

in progress 0
Isabelle 3 tuần 2021-07-11T14:01:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T14:02:27+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  $\text{Số dư trong phép chia là:}$

  $77:9=8,55(dư5)$

  $\text{Số dư trong phép chia 77 cho 9 là 3,35,48 khi lấy hai chữ số ở phần thập phân của thương}$

  0
  2021-07-11T14:03:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   77÷9=8,55(dư 5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )