Số học sinh nam trường em bằng 75% số học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 163 bạn. Hỏi trường em có bao nhiêu học sinh nam, bao n

Question

Số học sinh nam trường em bằng 75% số học sinh nữ. Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam 163 bạn. Hỏi trường em có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-08-04T08:45:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T08:46:59+00:00

  * Em tham khảo nhé *

  Đây là bài toán Hiệu – Tỉ. 

          Giải

  Đổi : $75%$ $=$ $\frac{75}{100}$ $=$ $\frac{3}{4}$

  Ta có sơ đồ :

  Nữ    : |—-|—-|—-|—-|                            Nữ : ? học sinh

  Nam : |—-|—-|—-|                                   Nam : ? học sinh

                                 $163$

  Hiệu số phần bằng nhau là :

   $4 – 3 = 1 ($ phần $)$

  Giá trị của mỗi phần là :

   $163 : 1 = 163 ($ phần $)$

  Số học sinh nam trường đó có là :

   $163 * 3 = 489 ($ học sinh $)$

  Số học sinh nữ trường đó có là :

   $489 + 163 = 652 ($ học sinh $)$

              Đáp số : Nam : $489$ học sinh

                            Nữ : $652$ học sinh

   

  0
  2021-08-04T08:47:30+00:00

  75%=3/4

  Số học sinh nữ là: 

  163.4=652(học sinh)

  Số học sinh nam là:

  163.3=489(học sinh)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )