số liên kết hiđrô trong cặp A-T,G-X là bao nhiêu??

Question

số liên kết hiđrô trong cặp A-T,G-X là bao nhiêu??

in progress 0
Nevaeh 36 phút 2021-09-11T18:49:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T18:50:14+00:00

  Đáp án:

  – A liên kết với T bằng 2 liên kết Hiđrô

  – G liên kết với X bằng 3 liên kết Hiđrô

  0
  2021-09-11T18:50:21+00:00

  A-T liên kết bằng 2 liên kết hidro

  G-X liên kết bằng 3 liên kết hidro

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )