Số lượng dầu ở thùng thứ nhất nhiều gấp 3 lâng số lượng dầu ở thùng thứ 2. Nếu chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ 2 50 lít dầu thì lượng dầu 2 th

Question

Số lượng dầu ở thùng thứ nhất nhiều gấp 3 lâng số lượng dầu ở thùng thứ 2. Nếu chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ 2 50 lít dầu thì lượng dầu 2 thùng bằng nhau . Tính lượng dầu trong mỗi thùng lúc đầu
P/s: kẻ bảng phân tích

in progress 0
Eva 1 tháng 2021-09-01T21:50:34+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T21:51:52+00:00

  gọi x là số lượng dầu ở thùng thứ nhất (x thuộc N*)

  số lượng dầu ở thùng thứ hai là 3x

  số lượng dầu ở thùng thứ nhất sau khi chuyển 50l dầu là x-50

  số lượng dầu ở thùng thứ hai sau khi nhận 50 lít dầu là 3x+50

  vì nếu chuyển 50l dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai thì hai thùng bằng nhau nên ta có phương trình:

  x-50=3x+50

  (bạn giải ra và xem điều kiện nhé)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )