Số mol rượu etylic có trong 400ml rượu 40 độ là : A: 120 B: 140 C: 160 D: 180

Question

Số mol rượu etylic có trong 400ml rượu 40 độ là : A: 120 B: 140 C: 160 D: 180

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-14T07:09:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:11:09+00:00

  (Sửa số mol thành số ml)

  $V_{C_2H_5OH}=400.40\%= 160ml$

  => chọn C

  0
  2021-10-14T07:11:13+00:00

  Đáp án:

  Số mol rượu etylic có trong 400ml rượu 40 độ là :

  A: 120 

  B: 140

  C: 160

  D: 180

  Giải thích các bước giải:

   Lấy $\frac{400.40}{100}$ = 160 mol

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )