Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là A. 2 và 2. B. l và 2. C 2 và l. D. 1 và 1.

Question

Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là
A. 2 và 2. B. l và 2. C 2 và l. D. 1 và 1.

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-11-17T00:36:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T00:38:42+00:00

  Đáp án: B

   

  0
  2021-11-17T00:38:44+00:00

  ĐÁP ÁN :B. l và 2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )