So sách Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và hội Việt Nam Quốc Dân Đảng (thời gian, mục tiêu, thành phần, phương hướng phát triển, phương hướng đấu tr

Question

So sách Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và hội Việt Nam Quốc Dân Đảng (thời gian, mục tiêu, thành phần, phương hướng phát triển, phương hướng đấu tranh)

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-11-24T23:35:30+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T23:37:17+00:00

  Giống nhau:

  – Đều là tổ chức yêu nước

  – Cùng mục tiêu đánh thực dân Pháp xâm lược, giành lại độc lập cho dân tộc.

  Khác nhau: 

  Việt Nam Quốc dân đảng

  1, Thời gian thành lập

   – 25/12/1927: Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính…đã thành lập VN Quốc dân Đảng

  2, Thành phần : tư sản dân tộc, binh lính người Việt trong quân đội Pháp giác ngộ, nông dân khá giả, địa chủ. Tổ chức cơ sở của Đảng trong quần chúng rất ít.

  3, Địa bàn: một số tỉnh Bắc kì. Ở Trung kì và Nam kì không đáng kể.

  4, Khuynh hướng đấu tranh: theo khuynh hướng dân chủ tư sản.

  5, Chủ trương tiến hành CM bằng bạo lực.

  – Mục đích, tôn chỉ của Đảng không rõ rệt:

  + Lúc mới thành lập: chưa có chính cương rõ ràng, chỉ nêu chung chung là: trước làm dân tộc c/m, sau làm thế giới c/m.

  + 1929, Đảng công bố bản “chương trình hành động”, nêu nguyên tắc tư tưởng: “tự do-bình đẳng- bác ái”. Chương trình chia làm 4 thời kì. Thời kì cuối cùng là bất hợp tác với chính phủ Pháp và triều Nguyễn; cổ động bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

  – 2/1929, VN Quốc dân đảng tổ chức vụ ám sát tên trùm mộ phu Ba danh ở Hà Nội. Nhân sự kiện này, Pháp tiến hành một cuộc khủng bố dã man.

  – Trong tình thế bị vây quét, Đảng đã phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930).

              + Kết quả: thất bại nhanh chóng

              + Nguyên nhân thất bại: nổ ra trong hoàn cảnh bị động, không có chuẩn bị, không có cơ sở trong quần chúng.

              + Ý nghĩa: cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân VN với TD Pháp và tay sai.

  Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên: Đây là tổ chức yêu nước theo khuynh hướng cộng sản, là tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam

  1, Sự thành lập:

  – 11/1924 Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (TQ) liên lạc với những người VN yêu nước trong tổ chức “Tâm tâm xã”.

  – 2/1925 NAQ đã lựa chọn, giác ngộ một số thanh niên tích cực trong “Tâm tâm xã” lập ra “Cộng sản đoàn”

   – 6/1925, dựa trên hạt nhân cộng sản đoàn, NAQ thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình.

              + Cơ quan cao nhất của Hội là Tổng bộ, trong đó NAQ, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn.

              + Trụ sở Tổng bộ đặt tại Quảng Châu.

  2, Hoạt động:

  – Mở lớp huấn luyện chính trị đào tạo chiến sĩ CM, đưa về nước hoạt động.

  – 21/6/1925, báo “Thanh niên” – cơ quan ngôn luận của Hội (do NAQ sáng lập) ra số đầu tiên.

  – Đầu năm 1927, tác phẩm “Đường Kách mệnh”, gồm những bài giảng của NAQ ở các lớp huấn luyện tại Quảng Châu được xuất bản.

  => Báo “Thanh niên” và tác phẩm “Đường Kách mệnh” đã trang bị lý luận CM giải phóng dân tộc cho cán bộ của Hội để tuyên truyền đến giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân VN.

  – Hội xây dựng tổ chức cơ sở của mình ở hầu khắp cả nước:

              + Các kì bộ Trung Kì, Bắc Kì, Nam Kì của Hội lần lượt ra đời (1927)

              + 1929, Hội có khoảng 1.700 hội viên và còn xây dựng cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm.

  – Cuối 1928, thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, nhiều cán bộ của Hội đi vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, cùng sinh hoạt và lao động với công nhân để tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân. Vì vậy Hội có vai trò thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

  0
  2021-11-24T23:37:22+00:00

  So sách Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và hội Việt Nam Quốc Dân đảng:

  so-sach-hoi-viet-nam-cach-mang-thanh-nien-va-hoi-viet-nam-quoc-dan-dang-thoi-gian-muc-tieu-thanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )