So sánh 1/3^3+1/5^3+1/7^3+…+1/2011^3 với 1/12

Question

So sánh 1/3^3+1/5^3+1/7^3+…+1/2011^3 với 1/12

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-10-26T19:00:41+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:02:15+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặt `A = 1/3^3 + 1/5^3 + 1/7^3 + … + 1/2011^3`

  `=> A < 1/(2.3.4) + 1/(3.4.5) + 1/(4.5.6) + … + 1/(2010.2011.2012)`

  `=> A< 1/2. ( 2/(2.3.4) + 2/(3.4.5) + 2/(4.5.6) +… + 1/(2010.2011.2012))`

  `=> A< 1/2. ( 1/(2.3) – 1/(3.4) + 1/(3.4) – 1/(4.5) + …. + 1/(2010.2011) – 1/(2011.2012))`

  `=> A < 1/2. ( 1/(2.3) – 1/(2011.2012))`

  `=> A< 1/12`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )