So sánh a và b a=3+3^1+3^2+3^3+……+3^31 b=1/2*3^31

Question

So sánh a và b
a=3+3^1+3^2+3^3+……+3^31
b=1/2*3^31

in progress 0
Emery 6 ngày 2021-09-08T23:27:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:28:31+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-08T23:28:47+00:00

  Đáp án: a=b

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )