So sánh bộ máy nhà nước của thời Lê Thánh Tông với bộ máy nhà nước trước đó nhận xét ( khi vua Lê Thánh Tông nắm toàn quyền )

Question

So sánh bộ máy nhà nước của thời Lê Thánh Tông với bộ máy nhà nước trước đó nhận xét ( khi vua Lê Thánh Tông nắm toàn quyền )

in progress 0
Iris 3 tuần 2021-08-13T13:24:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:25:59+00:00

  Bộ máy nhà nước thời Lê Thánh Tông so với trước đã:

  – Chặt chẽ hơn

  – Nhiều quyền hành hơn

  0
  2021-08-13T13:26:15+00:00

  `#Xray`

  So sánh:

  +Chặt chẽ hơn

  +Có ít rủi ro hơn

  +Có thuận lợi để phát triển

  +Phù hợp với ý dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )