So sánh cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 về thời gian , diễn biến

Question

So sánh cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất và cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 về thời gian , diễn biến

in progress 0
Bella 2 tháng 2021-08-16T16:22:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:23:48+00:00

  *) Chiến tranh thế giới lần thứ nhất:

  + 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương

  + Số tiến chi phí cho chiến tranh lên tới khoảng 80 tỉ đôla

  + toàn bộ thành phố, làng mạc, đường sá, cầu cống phá huỷ

  *) Chiến tranh thế giới lần thứ hai:

  + 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương

  + chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn và thất bại của phe phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản

  + Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất và bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trc đó cộng lại

  0
  2021-08-16T16:23:52+00:00

  *Chiến tranh thế giới thứ nhất

  – Gây lại nhiều hậu quả năng nề cho nhân loại

  – Hơn 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương

  – Nhiều làng mạc, thành phố, đường xá… bị phá hủy

  – Chi phí về vật chất: 85 tỉ USD

  *Chiến tranh thế giới thứ hai

  – Gây lại nhiều tai họa năng nề cho nhân loại

  – 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật

  – Nhiều làng mạc, thành phố, các công trình văn hóa bị tiêu hủy

  – Chi phí về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thé giới thứ nhất và bằng tổng các cuộc đấu tranh gộp lại

  xin hay nhất ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )