so sánh nền kinh tế thời nguyễn với nền kinh tế thời lê sơ

Question

so sánh nền kinh tế thời nguyễn với nền kinh tế thời lê sơ

in progress 0
Jade 1 năm 2021-10-06T15:15:53+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:17:14+00:00

  *Nhà Nguyễn:

  -Nông nghiệp:

  +Rất chú ý việc khai hoang, có các biện pháp di dân, lập đồn điền.

  +Ruộng đất bỏ hoang nhiều, tô thuế và phu dịch nặng nề.

  +Chế độ quân điền không còn tác dụng.

  +Lụt lội, mất mùa xảy ra thường xuyên.

  -Công thương nghiệp:

  +Lập thêm nhiều xưởng đúc tiền, đúc súng, đóng tàu.

  + Ngành khai mỏ đc mở rộng, các mỏ hđ thất thường và sa sút dần.

  +Các nghề thủ công không ngừng phát triển, có nhiều làng thủ công nổi tiếng.

  + Đóng cửa với người phương Tây.

  *Nhà Lê:

  -Nông nghiệp:

  +Cho 2/3 quân lính về làm ruộng, cấm điều động dân phu trong mùa vụ.

  -Có sử dụng phép quân điền.

  -Đặt thêm một số chức quan lo về nông nghiệp.

  -Cấm giết mổ trâu, bò.

  -Công thương nghiệp:

  +Nghề thủ công truyền thống phát triển, nhiều làng thủ công nổi tiếng ra đời.

  +Cục bách tác sản xuất đồ dùng, đúc súng, tiền; nghề khai mỏ mwor rộng.

  +Lập chợ nhiều.

  +Việc buôn bán với nước ngoài đc duy trì.

  0
  2021-10-06T15:17:21+00:00

  Nhờ những biện pháp tích cực, tiến bộ của nhà Lê mà nền kinh tế Đại Việt được phục hồi nhanh chóng và tiếp tục phát triển. Đây là biểu hiện sự thịnh vượng của thời Lê sơ.

  – Nông nghiệp: được phục hồi và phát triển nhanh chóng nhờ những chính sách tích cực của nhà nước.

  – Thủ công nghiệp: phát triển với những nghề thủ công truyền thống, nhiều làng thủ công chuyên nghiệp nổi tiếng ra đời, nhất là Thăng Long.

  – Thương nghiệp: chợ búa được khuyến khích mở để lưu thông hàng hóa trong nước và nước ngoài.

  Xin ctlhn nhá

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )