So sánh nội dung bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

Question

So sánh nội dung bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

in progress 0
Clara 1 năm 2021-08-02T11:08:03+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:09:42+00:00

  * Nội dung bản vẽ chi tiết

  1. Hình biểu diễn

  – Bao gồm hình chiếu và hình cắt

  – Diễn tả hình dạng bên ngoài và bên trong của vật thể

  2. Kích thước

  – Diễn tả các con số ghi trên bản vẽ

  – Bao gồm đường kính trong, đường kính ngoài, chiều dài…

  – Cần thiết cho việc chế tạo và kiểm tra chi tiết

  3. Yêu cầu kĩ thuật

  – Gồm các chỉ dẫn về gia công và xử lí bề mặt

  4. Khung tên

  – Bản vẽ chi tiết gồm các hình biểu diễn các kích thước và các thông tin cần thiết để xác định chi tiết máy

  * Nội dung bản vẽ lắp

  – Bản vẽ lắp diễn tả hình dạng, kết cấu của sản phẩm và vị trí tương quan giữa các chi tiết máy của sản phẩm

  – Bản vẽ lắp gồm

  + Hình biểu diễn

  + Kích thước

  + Bảng kê

  + Khung tên

  0
  2021-08-02T11:09:44+00:00

  Giống nhau

  + Đều là bản vẽ kĩ thuật

  + Đều có các hình biểu diễn các kích thước và khung tên

  + Giống nhau: Đều có khung tên, kích thước, hình biểu diễn. 

  + Khác nhau: Bản vẽ chi tiết có yêu cầu kĩ thuật, bản vẽ lắp có bảng kê.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )