So sánh P và Q, biết: P =2010/2011+2011/2012+2012/2013 Q=2010+2011+2012/2011+2012+2013 cho mik hỏi là sao lại đ

Question

So sánh P và Q, biết: P =2010/2011+2011/2012+2012/2013
Q=2010+2011+2012/2011+2012+2013
cho mik hỏi là
sao lại đặt 2010/2011+2012+2013
sao lại đặt 2011/2011+2012+2013
sao lại đặt 2012/2011+2012+2013
ai ko đặt thế thì chỉ mik vs ạ
câu 2
cho mik hỏi là sao 2010/2011+2012+2013 <2010/2011 cho mik hỏi là sao 2011/2011+2012+2013 <2011/2012 cho mik hỏi là sao 2012/2011+2012+2013 <2012/2013 ai giải thik 2 câu hỏi này chi tiết nhất mik vote 5 sao giải thik chi tiết từng bước giải xong mik vote 5 sao cảm ơn nhiều ạ

in progress 0
Melody 3 tuần 2021-07-06T09:30:32+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:32:15+00:00

  Lời giải:

  Câu 1.

  $P=\frac{2010}{2011}+\frac{2011}{2012}+\frac{2012}{2013}$,ta có:
  $\frac{2010}{2011}<\frac{2011}{2011}$
  $\frac{2011}{2012}<\frac{2012}{2012}$<=>$\frac{2011}{2012}<\frac{2011}{2011}$(Vì $\frac{2012}{2012}=\frac{2011}{2011}$)
  $\frac{2012}{2013}<\frac{2013}{2013}$<=>$\frac{2012}{2013}<\frac{2011}{2011}$(Vì $\frac{2013}{2013}=\frac{2011}{2011}$)
  $=>P<3.\frac{2011}{2011}$
  $Q=\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}<\frac{2011+2012+2013}{2011+2012+2013}$<=>$\frac{2010+2011+2012}{2011+2012+2013}<\frac{2011}{2011}$(Vì $\frac{2011+2012+2013}{2011+2012+2013}=\frac{2011}{2011}$)
  Mà: $3.\frac{2011}{2011}>\frac{2011}{2011}$=>$P>Q$

  (Lưu ý:Mẫu lớn hơn tử $<1$ và ngược lại $>1$)

   

  0
  2021-07-06T09:32:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )