So sánh sự khác nhau về mục đích, thành phần lãnh đạo , hình thức hoạt động , tổ chức , lực lượng tham gia của xu hướng cứu nước cuối thế kỷ XIX và xu

Question

So sánh sự khác nhau về mục đích, thành phần lãnh đạo , hình thức hoạt động , tổ chức , lực lượng tham gia của xu hướng cứu nước cuối thế kỷ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỷ 20 ?
Giúp mình vs

in progress 0
Sadie 1 năm 2021-07-20T18:34:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:36:15+00:00

  *So sánh xu hướng cứu nước cuối thể kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

  – Giống nhau : Phong trào yêu nước trong cả hai giai đoạn đều thể hiện tinh thần yêu nước, chống Pháp để giành độc lập tự do cho dân tộc.

  -Khác nhau:

  *Xu hướng cứu nước cuối thể kỉ XIX

  -Mục đích: Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến

  Thành phần lãnh đạo: Văn thân sĩ phu yêu nước

  -Phương thức hoạt động: Vũ trang

  -Tổ chức: Theo lối phong kiến

  -Lực lượng tham gia: Chủ yếu là nông dân

  *Xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX

  -Mục đích: Đánh Pháp giành độc lập dân tộc, kết hợp với cải cách xã hội, xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa (theo hướng tư sản)

  -Thành phần lãnh đạo: Các nhà nho yêu nước

  -Hình thức hoạt động: Vũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội.

  -Tổ chức: Biến đấu tranh gia cấp thành tổ chức chính trị sơ khai

  -Lực lượng tham gia: Nhiều tầng lớp giai cấp trong xã hội.

  Chúc bn hc tốt!

  0
  2021-07-20T18:36:26+00:00

  – Giống nhau : Phong trào yêu nước trong cả hai giai đoạn đều thể hiện tinh thần yêu nước, chống Pháp để giành độc lập tự do cho dân tộc.

  -Khác nhau CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾUXU HƯỚNG CỨU NƯỚC CUỐI THẾ KỈ XIXXU HƯỚNG CỨU NƯỚC ĐẦU THẾ KỈ XXMục tiêuĐánh Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiếnĐánh Pháp giành độc lập dân tộc, kết hợp với cải cách xã hội, xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa (theo hướng tư sản)Thành phần lãnh đạoVăn thân sĩ phu yêu nướcCác nhà nho yêu nướcPhương thức hoạt độngVũ trangVũ trang, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách xã hội.Các phong trào tiêu biểuCần Vương, Nông dân Yên ThếĐông Du, Đông Kinh nghĩa thục, cuộc vận động Duy Tân…Lực lượng tham giaChủ yếu là nông dânNhiều tầng lớp giai cấp trong xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )