So sánh ước nguyện của Thanh Hải trong Mùa xuân nho nhỏ và ước nguyện của Viễn Phương trong Viếng lăng Bác (không cần ghi thành đoạn văn và bài văn)

Question

So sánh ước nguyện của Thanh Hải trong Mùa xuân nho nhỏ và ước nguyện của Viễn Phương trong Viếng lăng Bác (không cần ghi thành đoạn văn và bài văn)

in progress 0
Kinsley 3 tháng 2021-09-03T16:41:39+00:00 2 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:43:05+00:00

  So sánh:

  • Điểm giống nhau:

  + Cả hai đoạn thơ đều thể hiện ước nguyện chân thành, tha thiết được hoà nhập, cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước, nhân dân… Ước nguyện khiêm nhường, bình dị muốn được góp phần dù nhỏ bé vào cuộc đời chung.
  +Các nhà thơ đều dùng những hình ảnh đẹp của thiên nhiên là biểu tượng thể hiện ước nguyện của mình.
  • Điểm khác nhau :
  + Thanh Hải viết về đề tài thiên nhiên đất nước và khát vọng hoà nhập dâng hiến cho cuộc đời.
  + Viễn Phương viết về đề tài lãnh tụ, thể hiện niềm xúc động thiêng liêng, tấm lòng tha thiết thành kính khi tác giả từ miền Nam vừa được giải phóng ra viếng Bác Hồ.

  0
  2021-09-03T16:43:19+00:00

  * So sánh

  Giống nhau:

  + Cả hai ước nguyện của nhà thơ đều đến từ sự chân thành, xuất phát từ trái tim và cùng muốn hoá thân thành những thứ tưởng chừng là nhỏ bé, đời thường nhưng lại rất ý nghĩa, muốn được góp phần dù nhỏ bé vào cuộc đời chung.

  Khác nhau:

  – Tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải:

  + Thanh Hải viết về đề tài thiên nhiên đất nước nên ước nguyện của ông mang tính xã hội, đất nước

  + Ước nguyện của ông là muốn cống hiến cả cuộc đời và sức lực của mình cho đất nước.

  – Tác phẩm Viếng Lăng Bác của Viễn Phương:

  + Viễn Phương viết về đề tài lãnh tụ và ước nguyện của ông dành cho riêng Bác và đó cũng như thay mặt nhân dân.

  + Ước nguyện của ông là hoá thân thành những thứ xung quanh lăng Bác để mãi bên Bác, không bao giờ rời xa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )