Sự kiện nào đánh dấu tổng khởi nghĩa VN

Question

Sự kiện nào đánh dấu tổng khởi nghĩa VN

in progress 0
Kylie 2 phút 2021-10-10T21:42:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T21:43:35+00:00

  chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước VN dân chủ công hòa

  0
  2021-10-10T21:43:51+00:00

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn độc lập” tại quảng trường Ba Đình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )