sự tan băng của nam cực có ảnh hưởng gì đối với đời sống con người ? liên hệ thực tế ở Việt Nam?

Question

sự tan băng của nam cực có ảnh hưởng gì đối với đời sống con người ? liên hệ thực tế ở Việt Nam?

in progress 0
Adeline 1 năm 2021-07-16T12:59:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T13:00:43+00:00

  khi băng ở Nam Cực tan ra sẽ làm cho nước biển và đại dương dâng cao, làm chìm ngập nhiều vùng đất trũng ven biển, đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sản xuất của dân cư ven biển ; tàu thuyền đi lại ở nơi có băng trôi sẽ rất nguy hiểm.

  No copy

  Mod xóa nữa tui quạu á

  0
  2021-07-16T13:01:24+00:00

  `@`Ảnh hưởng :

  + một số nước bi ngập nước do địa hình thấp ( nước biển dâng )

  + ảnh hưởng lớn đến kinh tế đánh bắt cá, thủy sản

  `@` Việt Nam :

  + Do miền Trung thấp nên bị ngập lụt

  + Miền Nam – phần Cà Mau thấp nên bị ngập úng nước mặn, cần trồng rừng ngập mặn

  `Go od luck!` 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )