SỰ THẨM THẤU LÀ GÌ?? A SỰ KHUYEECHS TAN CÁC PHÂN TỬ NƯỚC QUA MÀNG B SỰ VẬN CHUYỂN CÁC ION QUA MÀNG C SỰ KHUYEECHS TÁN CÁC P TỬ ĐG QUA MÀNG D SỰ VẬN

Question

SỰ THẨM THẤU LÀ GÌ??
A SỰ KHUYEECHS TAN CÁC PHÂN TỬ NƯỚC QUA MÀNG
B SỰ VẬN CHUYỂN CÁC ION QUA MÀNG
C SỰ KHUYEECHS TÁN CÁC P TỬ ĐG QUA MÀNG
D SỰ VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TAN QUA MÀG

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-08-09T01:42:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T01:43:20+00:00

  sự thẩm thấu là sự quá trình vận chuyển của nước qua màng từ nơi có nồng dộ thấp đến nơi có nồng độ cao vì các phần tử nước tử nước tự do ở môi trường có nhiều chát hòa tan hơn thì ít hơn so với môt trường có ít chất hòa tan hơn

   => đáp án A

  0
  2021-08-09T01:44:18+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   Sự thẩm thấu là sự khếch tán của phân tử nước qua màng

  Chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )