Sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đã để lại bài học lịch sử gì? Cần vận dụng bài học đó như thế nào trong công cu

Question

Sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược đã để lại bài học lịch sử gì? Cần vận dụng bài học đó như thế nào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ở thời đại ngày nay?

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-08-03T23:30:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-03T23:31:34+00:00

    Chúng ta không nên chủ quan trước quân địch đang lăm le bờ cõi. Chỉ khi nào chúng ta mà lơ là thì địch sẽ có thể đánh thắng ta một cách dễ dàng. Cho nên khi giặc còn đang có ý định xâm lược ta thì phải không thể thiếu tập trung nếu không thì ta sẽ mất nước về tay giặc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )