Ta co 2.6=4.3tu do co 2phan 4 =3phan6 Thế nào là hai phân số bằng nhau Nêu vd2phan số bằng nhau

Question

Ta co 2.6=4.3tu do co 2phan 4 =3phan6
Thế nào là hai phân số bằng nhau
Nêu vd2phan số bằng nhau

in progress 0
Reese 1 năm 2021-12-06T20:05:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T20:06:22+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2 phân số = nhau là khi quy đồng hoặc rút gọn thì nó vẫn = nhau

  vd1/2=2/4=3/6

  chúc bn hok tốt

  no copy nha

  0
  2021-12-06T20:06:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  +) Hai phân số $\dfrac{a}{b}$ và $\dfrac{c}{d}$ bằng nhau nếu a.d=b.c

  Ví dụ : $\dfrac{1}{2}$=$\dfrac{2}{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )