ta có hàm số y=3/x đi qua điểm A(1/2,m) và B (n,1/3) xác định m, n các bn gúp mik

Question

ta có hàm số y=3/x đi qua điểm A(1/2,m) và B (n,1/3) xác định m, n các bn gúp mik

in progress 0
Amara 8 phút 2021-10-12T02:27:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:29:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  hàm số y=3/x đi qua điểm A(1/2,m)

          <=> m=3:1/2

                 m=3.2

                 m=6

  hàm số y=3/x đi qua điểm B (n,1/3)

          <=>1/3=3/n

         <=> n=3:1/3

                 n=3.3

                n=9

  Vậy m=6;n=9

  Nocopy

  @gladbach

  0
  2021-10-12T02:29:25+00:00

  Đáp án:

   `m=6;n=9`

  Giải thích các bước giải:

  `text(Hàm số)` `y=3/x` `text(đi qua điểm A(1/2,m))`

   `<=> m=3:1/2`

   `<=>m=3.2`

   `<=>m=6`

  `text(Hàm số)` `y=3/x` `text(đi qua điểm B (n,1/3)`

   `<=>1/3=3/n`

   `<=> n=3:1/3`

   `<=>n=3.3`

    `<=>n=9`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )