Tác dụng của việc kí hiệp định sơ bộ (6/31956) và tạm ước (1919/1946)

Question

Tác dụng của việc kí hiệp định sơ bộ (6/31956) và tạm ước (1919/1946)

in progress 0
Gabriella 1 năm 2021-10-06T15:23:42+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:25:38+00:00

  – Giúp ta loại trừ bớt kẻ thù, tập trung lực lượng vào kẻ thù chính là thực dân Pháp.

  – Có thêm thời gian củng cố lực lượng.

  0
  2021-10-06T15:25:40+00:00

  Tác dụng của việc kí hiệp định sơ bộ (6/31956) và tạm ước (1919/1946):

  – Tránh thế bất lợi phải đối đầu nhiều kẻ thù cùng lúc, bảo toàn lực lượng

  – Nhằm củng cố, xây dựng lực lượng chuẩn bị bùng nổ cách mạng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )