Tại sao các nước Anh, Pháp- lại tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng bằng những chính sách cải cách kinh tế xã hội và các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật

Question

Tại sao các nước Anh, Pháp…. lại tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng bằng những chính sách cải cách kinh tế xã hội và các nước Đức, I-ta-li-a, Nhật lại phát xít hóa chế độ thống trị và phát động cuộc chiến tranh

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-22T15:03:43+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T15:05:17+00:00

  Khủng hoảng kinh tế chứng minh rằng thị trường Cung-Cầu có sự biến đổi chênh lệch quá lớn,điều đó nghĩa là đường hướng kinh tế và cách cai trị thuộc địa của họ có vấn đề.Ko cải cách thì làm sao thoát khỏi khủng hoảng.

  Thêm nữa,trpng khoảng thời gian 1929-1933,nền kinh tế và tài chính của Anh và Pháp bị lệ thuộc,hay nói khác đi là nằm trong tay các tập đoàn tài chính tư hữu,nên họ ko thể chủ động điều hành đc thị trường tiền tệ.

  0
  2021-08-22T15:05:26+00:00

  -Anh và Pháp có rất nhiều thuộc địa nên dựa vào đó để vơ vét tài nguyên và sức lao động

  =>Các nước này đã nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế

  -Đức,I-ta-li-a do có ít thuộc địa nên phải dùng quân sự để có thể thoát ra khỏi khủng hoảng nhanh chóng

  =>Hình thành phe trục với con đường phát xít hóa tội lỗi

  ⭐⭐⭐⭐⭐

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )