Tại sao các quần thể khác nhau của cùng một loài nhưng sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thì có tỷ lệ giới tính khác nhau ? Sự thay đổi tỷ lệ

Question

Tại sao các quần thể khác nhau của cùng một loài nhưng sống ở các điều kiện môi trường khác nhau thì có tỷ lệ giới tính khác nhau ? Sự thay đổi tỷ lệ giới tính có ý nghĩa gì trong sản xuất ?

in progress 0
Emery 1 tháng 2021-11-03T13:00:10+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T13:01:33+00:00

  * Giải thích :

  – Do tỉ lệ giới tính phụ thuộc vào :

  + NST của tinh trùng và trứng khác nhau

  + Điều kiện môi trường của mỗi khu vực khác nhau

  + Số cá thể trong độ tuổi sinh sản khác nhau

  * Sự thay đổi tỷ lệ giới tính có ý nghĩa trong sản xuất: người ta có thể tính toán một tỉ lệ các con đực và cái phù hợp để đem lại hiệu quả kinh tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )