tại sao cuộc cách mạng của Gia-cô-banh lại giọi là đỉnh cao của cách mạng pháp

Question

tại sao cuộc cách mạng của Gia-cô-banh lại giọi là đỉnh cao của cách mạng pháp

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-16T07:09:37+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:11:13+00:00

  Cuộc cách mạng của Gia – cô – banh lại gọi là đỉnh cao của cách mạng pháp vì:

  – Chính quyền dân chủ Gia – cô – banh thi hành nhiều biện pháp chống thu trong giặc ngoài.

  – Thi hành quyền tự do dân chủ, xóa bỏ đặc quyền phong kiến.

  – Thi hành chính sách tổng động viên cả nước nhằm xây dựng quân đội quy củ mạnh mẽ. (hiến pháp tiến bộ vào tháng 6/1973)

  – Dập tắt nhiều cuộc bạo loạn

  0
  2021-09-16T07:11:29+00:00

  Nền chuyên chính Giacôbanh – đỉnh cao của cách mạng:

  – Những biện pháp của chính quyền Giacôbanh:

  + Ra sắc lệnh xoá bỏ hoàn toàn nghĩa vụ PK đối với nông dân

  + Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.

  + Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.

  + Ban hành sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc”.

  + Xoá nạn đầu cơ tích trữ…

  => Cách mạng đến đỉnh cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )