Tại sao đột biến gen ở bộ ba mở đầu lại có nguy cơ nguy hiểm nhất

Question

Tại sao đột biến gen ở bộ ba mở đầu lại có nguy cơ nguy hiểm nhất

in progress 0
Quinn 3 tháng 2021-09-11T19:02:01+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T19:03:20+00:00

  * Đột biến gen ở bộ ba mở đầu có nguy cơ nguy hiểm nhất vì:

  – Gây mất mã mở đầu

  – Mất mã mở đầu=> ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình tổng hợp aa phía sau

  – Chuỗi polypeptid không được tổng hợp

  => gây tình trạng thiếu hụt sản phẩm 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )