Tại sao ` Fe_2O_3` tác dụng với `HCl` tạo thành ` FeCl_3` mà không phải là ` FeCl_2`

Question

Tại sao ` Fe_2O_3` tác dụng với `HCl` tạo thành ` FeCl_3` mà không phải là ` FeCl_2`

in progress 0
Lyla 3 tuần 2021-07-10T12:12:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:14:04+00:00

  `Fe_2O_3 + 6HCl -> 2FeCl_3 + 3H_2O` 

  Vì `Fe_2O_3` có O hóa trị `II` -> `Fe` hóa trị `III`

  Xét `FeCl_3` theo quy tắc hóa trị ta có `III.1=I.3`

  Nói chung là ta xác định đc `Fe` hóa trị `III`, `Cl` hóa trị `I`

  Thì suy ra đc `FeCl_3` chứ k phải `FeCl_2`

  0
  2021-07-10T12:14:14+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có phương trình hoá học sau 

  Fe2O3 +6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 

  Ta có : Fe2O3 có O hoá trị II 

  => Fe có hoá trị III 

  Áp dụng quy tắc hoá trị vào phân tử FeCl3 ta có : 

  III .1 = I .3 

  3=3 (luôn đúng) 

  Vì vậy Fe2O3 tác dụng với HCl sẽ tạo thành FeCl3 và H2O mà không phải là FeCl2 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )