tại sao giảm 20% và 40% lại ra kết quả là 0,8 và 0,6

Question

tại sao giảm 20% và 40% lại ra kết quả là 0,8 và 0,6

in progress 0
Liliana 3 tháng 2021-09-24T22:24:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:25:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   mình giải thích 1 TH thôi nhá!

  + giả sử bạn đang có 10

  => 20% ứng với 2

  + vậy giảm 20% tức là giảm đi 2 => bạn còn 8( ứng với 80%=0,8)

  0
  2021-09-24T22:25:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tại vì giảm 20% thì còn 80%=80:100=0,8
  Tương tự giảm 40% thì còn 60%=60:100=0,6

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )