Tại sao XH CNXH lại là đích đến của các quốc gia trên thế giới ở tương lai?

Question

Tại sao XH CNXH lại là đích đến của các quốc gia trên thế giới ở tương lai?

in progress 0
Brielle 5 tháng 2021-07-09T00:10:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:11:23+00:00

  Tại sao XH CNXH lại là đích đến của các quốc gia trên thế giới ở tương lai?

  → Vì chế độ xã hội chủ nghĩa cũng là chế độ dân chủ được thành lập và phát triển một cách mạnh mẽ

  → Vì nhân dân lao động làm đã và đang từng bước lên làm chũ xã hội góp phần làm thúc đẩy việc phông trào đấu tranh giành quyền tự do dân chủ trên khắp thế giới

  → Vì bản chất của CNXH bảo vệ quyền tự do cho nhân dân và đồng thời trấn áp những hành vi có vi phạm, xâm hại đến quyền tự do của nhân dân.

  $#Tuantuth23$
  $@Shun$~

  0
  2021-07-09T00:11:53+00:00

  Bởi vì chế độ xã hội chủ nghĩa đã từng bước đưa nhân dân lao động lên làm chủ xã hội, thúc đẩy phong trào đấu tranh cho quyền tự do dân chủ trên toàn thế giới.

  Sự ra đời và phát triển của chế độ xã hội chủ nghĩa cũng là chế độ dân chủ được thành lập. Bản chất của nó có thể thực hiện ngày càng đầy đủ những quyền dân chủ cho nhân dân, ngăn ngừa,trấn áp những hành vi xâm phạm quyền tự do

  Ngoài ra, nhiều tổ chức còn được lập ra để giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước XHCN như hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) ở Đông Âu
  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )