Tại sao khẳng định định cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên thắng lợi là sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa??????

Question

Tại sao khẳng định định cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên thắng lợi là sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa??????

in progress 0
Caroline 4 tháng 2021-08-17T16:53:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T16:54:42+00:00

   Bởi vì quân ta và quân địch có sự chênh lệch về quân số, nếu không có sự lãnh đạo tài tính, sáng suốt của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa thì cuộc kháng chiến sẽ thua cuộc. Ta tránh thế mạnh của giặc, đánh chỗ yếu khiến giặc từ chủ động sang bị động, đánh theo cách của ta. Nhà Trần đã phát động nhân dân thực hiện ” vườn không nhà trống’ khiến giặc vô kinh đô Thăng Long nhưng không có lương thực khiến chũng không thể đánh lâu dài. Tóm lại, sự lãnh đạo tài tính của nhà Trần đóng một vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên.

  ~ Học tốt!~

  0
  2021-08-17T16:54:50+00:00

  .Bởi vì quân ta và quân địch có sự chênh lệch về quân số, nếu không có sự lãnh đạo tài tính, sáng suốt của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa thì cuộc kháng chiến sẽ thua cuộc. Ta tránh thế mạnh của giặc, đánh chỗ yếu khiến giặc từ chủ động sang bị động, đánh theo cách của ta. Nhà Trần đã phát động nhân dân thực hiện ” vườn không nhà trống’ khiến giặc vô kinh đô Thăng Long nhưng không có lương thực khiến chũng không thể đánh lâu dài. Tóm lại, sự lãnh đạo tài tính của nhà Trần đóng một vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân M

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )