tại sao khi lấy mủ cao su người ta phải cắt chéo ?

Question

tại sao khi lấy mủ cao su người ta phải cắt chéo ?

in progress 0
Isabelle 8 phút 2021-09-12T16:21:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:22:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  vì khi bắt đầu mở cạo, sinh trưởng của cây bị chậm lại, cây chậm lớn để cho năng suất lâu dài về sau.

  Khi cạo mủ cao su phải cạo chéo thân cây vì để mủ chảy theo đường cạo vào dụng cụ đựng mủ

  XIN HAY NHẤT HỌC TỐT

  0
  2021-09-12T16:22:43+00:00

  * Khi cạo mủ cao su phải cạo chéo thân cây vì để mủ chảy theo đường cạo vào dụng cụ đựng mủ , cạo mủ phải cạo thành đợt nhiều lần khi cạo chéo mủ sẽ không bị chảy ra ngoài mà sẽ theo đường cạo mủ cũ chảy xuống 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )