Tại sao kì đầu giảm phân I lại chiếm phần lớn toàn bộ thời gian của quá trình giảm phân? Hiện tượng tiếp hợp giữa các NST kép trong cặp tương đồng tại

Question

Tại sao kì đầu giảm phân I lại chiếm phần lớn toàn bộ thời gian của quá trình giảm phân? Hiện tượng tiếp hợp giữa các NST kép trong cặp tương đồng tại kì đầu giảm phân I có ý nghĩa gì?

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-17T02:19:51+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T02:21:25+00:00

  Bài làm 

  Kì đầu giảm phân I chiếm phần lớn toàn bộ thời gian của quá trình giảm phân vì đa phần các loài động vật đều dừng lại ở kì đầu giảm phân I từ trong bào thai

  ST kép trong cặp tương đồng tại kì đầu giảm phân I có ý nghĩa làm tăng tính đa dạng di truyền, tạo ra vô số loại giao tử

  Hok tốt ????????????

  0
  2021-09-17T02:21:49+00:00

  Kì đầu giảm phân I chiếm phần lớn toàn bộ thời gian của quá trình giảm phân vì đa phần các loài động vật đều dừng lại ở kì đầu giảm phân I từ trong bào thai, kéo dài đến tận lúc dậy thì (có khả năng sinh sản) quá trình giảm phân mới được tiếp tục.

  ST kép trong cặp tương đồng tại kì đầu giảm phân I có ý nghĩa làm tăng tính đa dạng di truyền, tạo ra vô số loại giao tử, dẫn đến xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp ở đời sau, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )