Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi nhỉ ???. Tôi thấy người Mỹ ủng hộ VN ở Biển Đông ạ. Nhưng hiện nay họ lại

Question

Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi nhỉ ???.
Tôi thấy người Mỹ ủng hộ VN ở Biển Đông ạ. Nhưng hiện nay họ lại để người Trung Quốc lập xóm, lập phố người Tầu trên lãnh thổ VN ạ.
Tại sao người Mỹ không thành lập thành phố trực thuộc TW ở Việt Nam luôn đi ví dụ như là tại Đà Nẵng toàn là người Mỹ chẳng hạn để đánh bật được người Tầu đi nhỉ ???.
Xin cảm ơn ạ !!!!

in progress 0
Amara 10 giờ 2021-09-08T13:25:28+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T13:26:28+00:00

    Mỹ chỉ theo liên hợp quốc hỗ trợ Vn trước sự xâm lấn trái phép của Trung Quốc . Còn hiện tại thì trung quốc đã lập xóm người Tàu vì quan lại , chính quyền bán đất trái phép cho Trung quốc vì vậy Trung quốc lập xóm Mỹ ko can thiệp đc . 

    Và tất cả chỉ là theo lợi ích của họ , Vn mik tham bán đất cho Trung Quốc thì Mỹ cũng chẳng làm gì đc cả . Mỹ cũng ko bung tiền ra để giúp Vn có lợi đc đâu !!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )