Tai sao Nguyễn Huệ chọn Gạch gầm – Xoài mút là trận địa tiêu diệt quân Xiêm

Question

Tai sao Nguyễn Huệ chọn Gạch gầm – Xoài mút là trận địa tiêu diệt quân Xiêm

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-07-16T16:24:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:26:15+00:00

  đoạn sông từ Rạch Gầm đến Xoài Mút dài 6 km rộng hơn 1 km có chỗ gần 2 km, hai bờ sông cây cối rậm rạp dòng sông có cù lao Thới Sơn. Địa hình thuận lợi trong việc phục binh

  0
  2021-07-16T16:26:44+00:00

  Bài Làm :

    Tại sao Nguyễn Huệ chọn Gạch gầm – Xoài mút là trận địa tiêu diệt quân Xiêm ?

   => Vì Đoạn sông này dài hơn 5km và rộng gần 2km. Có nhiều điều kiện thuận lợi để mai phục. Hai bờ sông có cây cối um tùm và rậm rạp, thích hợp để đặt phục binh ở đó. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )