Tại sao nhà lý lại nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò ?

Question

Tại sao nhà lý lại nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò ?

in progress 0
Cora 6 ngày 2021-12-04T08:59:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T09:00:49+00:00

  Nhà lý lại nghiêm cấm việc giết mổ trâu bò vì nhà Lý rất coi trọng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp được phát triển

  0
  2021-12-04T09:01:32+00:00

  Nhà Lý cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo trong nông nghiệp, phát triển sản xuất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )