Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước? Trước khi có và sau khi có điện nó tác động điều gì dến người dân?

Question

Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?
Trước khi có và sau khi có điện nó tác động điều gì dến người dân?

in progress 0
Madelyn 14 phút 2021-09-12T23:31:15+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:33:09+00:00

  Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ của sắt, máy móc và động cơ hơi nước?

  =>Sự tiến bộ về kĩ thuật: lò luyện kim, ứng dụng động cơ hơi nước trong sản xuất, sự chuyển biến mạnh mẻ từ công trường thủ công sang nền sản xuất công nghiệp cơ khí mà trong đó sắt, máy móc và động cơ hơi nước được sản xuất và sử dụng phổ biến.

  Trước khi có và sau khi có điện nó tác động điều gì dến người dân?

  => Ảnh hưởng lớn về mặt tinh thần và vật chất của người dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )