tại sao nói : từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến dầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược? em có nhận xét g

Question

tại sao nói : từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến dầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?
em có nhận xét gì về vai trò và trách nhiệm của nhà Nguyễn với lịch sử?

in progress 0
Clara 5 giờ 2021-10-10T15:33:46+00:00 1 Answers 0 views 0

Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quần xâm lược ?

Question

Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quần xâm lược ?

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-07-29T00:42:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T00:44:32+00:00

  – Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862): thừa nhận sự cai quản của Pháp ở 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định. Định Tường, Biên Hoà) và đảo côn Lôn; mở 3 cửa biển cho Pháp vào buôn bán,…

  – Hiệp ước Giáp Tuất (15-3-1874): chính thức thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì hoàn toàn thuộc Pháp.

  – Hiệp ước Hác-măng (25-8-1883): Triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kì và Trung Kì…; mọi việc giao thiệp với nước ngoài (kể cả với Trung Quốc) đều do Pháp nắm.

  – Hiệp ước Pa-tơ-nốt (6-6-1884): Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp.

  => Như vậy, qua những hiệp ước trên, ta thấy quá trình triều đình Huế từ chỗ cắt từng bộ phận lãnh thổ rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ lãnh thổ nước ta. Thông qua các Hiệp ước cho thấy: các điều khoản, điều kiện này càng nặng nề, tính chất thỏa hiệp, đầu hàng ngày một nghiêm trọng hơn.

  => Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )