tại sao nói vai trò diệt sâu bọ có hại của các loài lưỡng cư ,đặc biệt là ếch giúp bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

Question

tại sao nói vai trò diệt sâu bọ có hại của các loài lưỡng cư ,đặc biệt là ếch giúp bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày?

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-08-04T20:34:11+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:35:34+00:00

  Ta thường nói nói vai trò diệt sâu bọ có hại của các loài lưỡng cư ,đặc biệt là ếch giúp bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày là:

  Vì đa số loài chim kiếm mồi vào ban ngày còn đa số lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) thường đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ, nên bổ sung cho hoạt động của chim vào ban ngày.

  0
  2021-08-04T20:36:03+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta thường nói nói vai trò diệt sâu bọ có hại của các loài lưỡng cư ,đặc biệt là ếch giúp bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày là:

  Vì đa số loài chim kiếm mồi vào ban ngày còn đa số lưỡng cư không đuôi (có số loài lớn nhất trong lớp Lưỡng cư) thường đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ, nên bổ sung cho hoạt động của chim vào ban ngày.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )