Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc? Giúp mình với. Mình cần gấp.Mơn trước!!

Question

Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?
Giúp mình với. Mình cần gấp.Mơn trước!!

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-11-13T07:08:05+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:09:15+00:00

  – Vì sự chênh lệch về điều kiện cơ sở vật chất, vũ khí : Quân Pháp lợi hơn ta rất nhiều.

  – Tuy nhân dân hùng hổ đấu tranh nhưng triều đình ko tập hợp đc dân đứng lên đấu tranh.

  – Sự nhút nhát, hèn hạ của triều đình -> Sự kiên quết chống giặc mất đi, luôn sợ giặc dẫn đến nhường giặc từng tấc đất .

  0
  2021-11-13T07:09:38+00:00

  – Vũ khí Pháp lợi hại hơn nhà Nguyễn.

  – Không tập hợp nhân dân.

  – Không kiên quyết chống giặc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )